Detail
echt karin
Het is belangrijk dat mensen prettig kunnen wonen of werken. De omgeving levert daarin een belangrijke bijdrage. Je ergens thuis voelen hangt vaak maar van kleine dingen af. Dat wat gewoon is als het er is en pas opvalt als het ontbreekt. Vaak lastig te benoemen of te duiden. Oog hebben voor die details en de betekenis daarvan voor mensen is niet alleen een gave het is ook een manier van leven. Het geeft mij veel voldoening om te beseffen dat ik met mijn gave en mijn manier van leven een bijdrage mag leveren aan de manier waarop mensen een ruimte beleven en de manier waarop ze zich daar thuis voelen.